Home >> Program Committee

Program Committee

 • Constantine Spyropoulos, NCSR ’Demokritos’, Athens (Chair)
 • Demosthenes Anagnostopoulos, Harokopio Univ. of Athens
 • Alexandros Artikis, Univ. of Piraeus & NCSR ‘Demokritos’, Athens
 • Ioannis Chatzigiannakis, Computer Technology Institute & Press (CTI), Patras
 • Panagiotis Demestichas, Univ. of Piraeus
 • Nikolaos Facotakis, Univ. of Patras
 • Minos Garofalakis, Technical Univ. of Crete
 • Theodoros Giannakopoulos, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Nikos Hatziargiriou, National Technical Univ. of Athens
 • Vangelis Karkaletsis, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Ioannis Kompatsiaris, Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki
 • Manolis Koubarakis, Kapodistrian Univ. of Athens
 • Eirini Ntoutsi, Leibniz Universität Hannover
 • George Paliouras, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Stavros Perantonis, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Euripides Petrakis, Technical Univ. of Crete
 • Georgios Pierris, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Stelios Piperidis, Athena Research Center, Athens
 • Dimitris Plexousakis, Univ. of Crete
 • Alexandros Potamianos, National Technical Univ. of Athens
 • Ioannis Refanidis, Univ. of Macedonia, Thessaloniki
 • Eirini Spyropoulou, Barclays Bank, London
 • Evaggelos Spyrou, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • George Stamou, National Technical Univ. of Athens
 • Grigorios Tzortzis, NCSR ’Demokritos’, Athens
 • Nikolaos Vassiliadis, Aristotelian Univ. of Thessaloniki
 • Ioannis Vetsikas, NCSR ’Demokritos’, Athens  
 • Ioannis Vlahavas, Aristotelian Univ. of Thessaloniki
 • George Vouros, Univ. of Piraeus